Anunț pentru selectarea a 2 parteneri în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectului „Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a MEN” (proiect POCA)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.10.2018

Publicăm, atașat, anunțul privind selecția partenerilor (organizație nonguvernamentalaă și universitate) în cadrul cererii de apel nr. 3 privind accesarea proiectului POCA „Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale”.

Cererea va fi depusă spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparenteObiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/440/2/2 (CP11/2018) - „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”.

Termenul final de depunere la AM POCA: 22.10.2018.