Anunț privind lansarea procedurii de selecție a organizațiilor neguvernamentale ce urmează a fi propuse de către Ministerul Educației Naționale în vederea desemnării membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.09.2019

Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prim-ministru, înființat în baza H.G. nr. 618/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

În acset scop, Ministerul Educației Naționale lansează procesul de selecție a partenerilor, organizații neguvernamentale care activează în domeniul său de competență. Organizațiile neguvernamentale interesate sunt invitate să transmită documentele menționate pe adresa de e-mail mihai.grancea@edu.gov.ro, până la data de 19 septembrie 2019. 

  • Detalii sunt disponibile în materialul atașat.

--------------------------------------------------------------------------------
CCAF este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ, numiţi prin decizie a primului-ministru, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere şi organizaţiile neguvernamentale din sfera lor de competenţă.

CCAF a fost înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.