Anunț privind rezultatul selecției a 2 parteneri în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectului „Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a MEN” (proiect POCA)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.10.2018

Publicăm, atașat, anunțul privind selecția partenerilor (organizație nonguvernamentalaă și universitate) în cadrul cererii de apel nr. 3 privind accesarea proiectului POCA „Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea administrativă a Ministerului Educației Naționale”. Cererea va fi depusă spre finanţare la POCA 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, în cadrul Cererii de Proiecte POCA/440/2/2 (CP11/2018) - „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și  instituțiilor publice centrale”.

Eventualele contestații se pot depune în 24 de ore de la comunicare, la sediul Ministerului Educației Naționale (str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, et.1, cam.37) sau/și pe adresa de e-mail laurentiu.barsan@edu.gov.ro.

Persoana de contact: Laurențiu Bîrsan.