Anunț consultare publică: Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a Schemei de Granturi (runda 1) din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.02.2022

Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - runda 1,  cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și  Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR

Ministerul Educației anunță lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a Schemei de Granturi (runda 1) din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat de Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR). Ghidul solicitantului are 4 anexe:

Prezentul document se adresează unităților de învățământ gimnazial de stat cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii, eligibile în cadrul Schemei de Granturi PNRAS.

Ghidul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte Schema de granturi PNRAS (runda 1), respectiv: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

Perioada de consultare publică este de 5 zile lucratoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Educației.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare.pnras@edu.gov.ro