Apel PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

MATERIALE-SUPORT

[11.06.2024] Aspecte legislative care stau la baza achizițiilor publice derulate în cadrul acestui apel

[25.04.2024] În vederea sprijinirii beneficiarilor de proiecte finanțate prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul acestui apel, Ministerului Educației publică următoarele documente:

REZULTATE

[30.05.2023] Lista proiectelor selectate pentru finanțare

[19.05.2023] Lista inițială după etapa de evaluare calitativă a proiectelor depuse

Conform documentelor de apel, solicitanții proiectelor care au primit mai puțin de 70 de puncte pot depune contestații la adresa de e-mail dotaripnrr@uefiscdi.ro, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data publicării listei inițiale cu proiectele și punctajele aferente. Contestațiile primite după termenul de depunere se resping.

[15.05.2023] Rezoluția comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor 

[09.05.2023] În urma încheierii etapei de evaluare a eligibilității proiectelor depuse publicăm: 

Conform documentelor de apel, solicitanții proiectelor respinse pot depune contestații la adresa de e-mail dotaripnrr@uefiscdi.ro, în termen de două (2) zile lucrătoare de la data publicării listei inițiale a proiectelor respinse. Contestațiile primite după termenul de depunere se resping.

LANSAREA APELULUI

[12.01.2023] Ordinul de ministru nr. 3.848/14.03.2023 prin care a fost prelungită perioada alocată depunerii proiectelor în cadrul apelului (Noul interval de aplicare este 19 decembrie 2022, ora 9:00 - 29 martie 2023, ora 17:00).

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică UDiManager, cu respectarea termenului-limită de depunere.

[19.12.2022] Comunicat de presă - deschiderea apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică)

CONSULTARE PUBLICĂ

[21.11.2022] Comunicat de presă - lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”

Perioada de consultare publică este 21 - 25 noiembrie 2022.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Data publicării: 
Luni, 21 Noiembrie, 2022