Apel PNRR: Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior („smart lab”)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

MATERIALE - SUPORT

[11.06.2024] Aspecte legislative care stau la baza achizițiilor publice derulate în cadrul acestui apel

REZULTATE

[25.05.2023] Lista proiectelor admise (actualizată în 26 mai 2023, deoarece dintr-o eroare materială privind adăugarea valorii TVA în calculul bugetului eligibil pentru proiectele selectate în cadrul apelului, lista finală a fost refăcută.)

[16.05.2023] Lista inițială după etapa de evaluare calitativă

Conform documentelor de apel, solicitanții care au primit un punctaj mai mic de 70 de puncte pot depune contestații la adresa de e-mail smartlabpnrr@uefiscdi.ro, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data publicării listei ințiale cu punctaje. Contestațiile primite după termenul de depunere se resping.

[15.05.2023] Rezoluția comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor pentru etapa de evaluare a eligibilității solicitanților și a proiectelor depuse

[09.05.2023] În urma încheierii etapei de evaluare a eligibilității solicitanților și proiectelor publicăm:

Conform documentelor de apel, solicitanții proiectelor respinse pot depune contestații la adresa de e-mail smartlabpnrr@uefiscdi.ro, în termen de două (2) zile lucrătoare de la data publicării listei inițiale a proiectelor respinse. Contestațiile primite după termenul de depunere se resping.

LANSAREA APELULUI

[20.03.2003] Metodologia de evaluare si selecție, analiză și soluționare contestații a proiectelor depuse, aprobată prin Ordinul nr. 3.863/17.03.2023

  • Anexe la Metodologia de evaluare si selecție, analiză și soluționare contestații

[14.03.2023] Ordinul de ministru nr. 3.847/14.03.2023 pentru prelungirea apelului (Interval de depunere: 23 decembrie 2022, ora 9:00 - 24 martie 2023, ora 17:00).

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică UDiManager, cu respectarea termenului-limită de depunere.

[20.02.2023] Ordin nr. 3677/14.02.2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

[17.02.2023] Ordin nr. 3.675/14.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6.461/23.12.2022 - Ghidul Solicitantului - „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”

[23.12.2022] Comunicat de presă - deschiderea apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”

CONSULTARE PUBLICĂ

[14.12.2022] Comunicat de presă - lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru apelul „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior”

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, până la data de 20 decembrie 2022, ora 23:59.

Data publicării: 
Miercuri, 14 Decembrie, 2022