22.853 de liceeni beneficiază de bursa „Bani de liceu” în anul școlar 2021 - 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.10.2021

Fiecare beneficiar al bursei va primi 250 lei/lună pe întreaga durată a cursurilor, inclusiv pe durata pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție, cu condiția respectării tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Conform reglementărilor în vigoare, beneficiari eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflați în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei.

Sunt elegibili, de asemenea, elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.

Sumele aferente lunilor septembrie și octombrie 2021 vor fi plătite cumulat până la sfârșitul lunii noiembrie 2021.

Situația statistică finală, pe județe, afost publicată joi, 28 octombrie, aici