Informații utile despre procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.03.2018

Informații utile pentru autorii/grupurile de autori care elaborează proiecte de manuale școlare pentru clasele I-VI (anul școlar 2018-2019)

IMPORTANT:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunț important!

(data publicării: 9 iulie)

Se prelungește calendarul SESIUNII A III-A de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 referitor la aprobarea Metodologiei  de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019. Noua configurație a calendarului este următoarea: 

 • 14.06.2018 - 1.08.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin.(1) din metodologie)];
 • 9.07. - 1.08.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării;
 • 2 - 16.08.2018: evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor (articolele 8-11 din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare);
 • 3 - 20.08.2018: depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații [(art.12, alin.(1), termen: 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor)];
 • 6.08. - 3.09.2018: soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare [(art.12, alin.(2) din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare) și comunicarea rezultatelor definitive (alin. (5)];
 • 7.08. - 7.09.2018: avizarea proiectelor de manuale școlare (art.13 din metodologie).

Lista disciplinelor de studiu pentru învățământul primar și gimnazial, actualizată la data de 14.06.2018, pentru care se organizează a treia sesiune poate fi consultată atașat sau aici (fișier excel).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunț important:

Astăzi, 13 iunie 2018, au fost publicate rezultatele parțiale ale evaluării calității științifice și didactice a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, depuse în perioada 2 - 18.05.2018. Eventualele contestații se depun la registratura M.E.N. în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

***

Regăsiți mai jos calendarul (actualizat) al SESIUNII A II-A de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 referitor la aprobarea Metodologiei  de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

 • 30.03.2018 - 18.05.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin.(1) din metodologie)];
 • 2 - 18.05.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării [(art.6, alin. (2), termen: 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei  prevăzute la punctul 1)];
 • 19.05. - 12.06.2018: evaluarea proiectelor de manuale  școlare  și comunicarea rezultatelor (articolele 8-11 din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare);
 • 21.05 - 14.06.2018: depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații [(art.12, alin.(1), termen: 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor)];
 • 22.05 - 15.06.2018: soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare [(art.12, alin.(2) din metodologie, termen: 15 zile lucrătoare) și comunicarea rezultatelor definitive (alin. (5)];
 • 23.05 - 19.06.2018: avizarea proiectelor de manuale școlare (art.13 din metodologie)

Lista disciplinelor de studiu (învățământ primar și învățământ gimnazial) pentru care se organizează această a doua sesiune poate fi consultată aici (actualizată la data de 14.05.2018).

***

Conform calendarului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (disponibil in extenso mai jos), termenul-limită pentru elaborarea proiectelor de manuale școlare (clasele I-VI) este 5 martie 2018. Subsecvent, depunerea manuscriselor este programată în perioada 6 - 19 martie, astfel că ultima zi de depunere a acestora, la Registratura Ministerului Educației Naționale, este 19 martie.

Manuscrisele care vor fi depuse pot să conțină imagini (ilustrații), această cerință  fiind specificată în fișa-tip de evaluare prevăzută de ordinul de ministru 5645/2017 care aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 (anexa 2). Autorul/coautorii - persoane fizice sunt responsabili pentru conținutul manuscriselor care vor fi evaluate pe baza criteriilor stabilite de acest document. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării se va completa individual de către fiecare autor/coautor și se va depune odată cu manuscrisul.

Este important de precizat că se impune identificarea tipului de AMII (imagini statice, animate și interactive) printr-un simbol unic, care va fi menținut pe tot cuprinsul manuscrisului. Procesul de digitalizare va fi realizat de către Editura Didactică și Pedagogică, însă conceptul aparține integral autorului/coautorilor.

Menționăm că specificațiile tehnice au rezultat în urma consultării reprezentanților Institutului de Științe ale Educației, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Editurii Didactice și Pedagogice, iar sintagma „caiet de sarcini” se subsumează procedurilor prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și nu privește actualul proces de evaluare științifică și didactică a manuscriselor de manuale școlare.

Mai precizăm în context că au fost aprobate și cuantumurile remuneraţiilor pe care le vor primi autorii/grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare, în urma evaluării de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Astfel, pentru manualele școlare la disciplinele din învăţământul primar cu una sau două ore pe săptămână se acordă 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut).

În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână - 45.000 lei (brut).

Lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale şcolare (clasele I, a II-a, a III-a, a VI-a, a V-a si a VI-a) pentru anul şcolar 2018-2019 este disponibilă aici și a fost elaborată în conformitate cu planul-cadru pentru învăţământul primarplanul-cadru pentru învăţământul gimnazial

***

Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

a) 19.12.2017-05.03.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin. (1) din metodologie];

b) 06-19.03.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării [art.6, alin. (2), 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei  prevăzute la punctul 1)];

c) 20.03-11.05.2018: evaluarea proiectelor de manuale școlare & comunicarea rezultatelor (art. 8 - 11 din metodologie), depunerea & soluționarea eventualelor contestații (art. 12 din metodologie), respectiv avizarea proiectelor de manuale școlare (art. 13 din metodologie)

Proiectele de manuale școlare vor fi elaborate pentru disciplinele prevăzute în nota atașată.