Conferința de lansare a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” (28 martie, ora 9:30, Hotel Sheraton, Platinum Grand Ballroom)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 27 Martie, 2018

Ministerul Educației Naționale implementează, în calitate de beneficiar, primul proiect strategic de abilitare curriculară a unui număr de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, cod SMIS 2014+:118327.

Conferința de lansare a proiectului CRED se va desfășura miercuri, 28 martie, începând cu ora 9:30, la Hotel Sheraton (Platinum Grand Ballroom).

În cadrul evenimentului, vor lua cuvântul:

  • Domnul Valentin Popa - Ministrul Educației Naționale
  • Doamna Rovana Plumb - Ministrul Fondurilor Europene
  • Domnul Liviu Marian Pop - Președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, Senat
  • Doamna Camelia Gavrilă - Președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, Camera Deputaților
  • Doamna Merima Petrovici - Manager de proiect
  • Domnul Florian Lixandru - Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, partener în cadrul proiectului

La conferință vor participa inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți cu atribuții în domeniul curriculumului, directorii Caselor Corpului Didactic, reprezentanți ai federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor nonguvernamentale care activează în domeniul educației, ai Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar și ai Consiliului Național al Elevilor.

Proiectul CRED beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și reprezintă o intervenție sistemică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Pentru a asigura acoperire națională, CRED dispune de un parteneriat activ la nivel central (Institutul de Științe ale Educației) și local: 3 inspectorate școlare județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). Proiectul va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

BIROUL DE COMUNICARE