[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile, construcții și teren aferent în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea MEC pentru UAD Cluj-Napoca

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
03.12.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile, construcții și teren aferent în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de acte normative supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.