proiect HG

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECTE: Hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice/denumirii persoanei juridice pentru bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect: 

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern rivind actualizarea datelor tehnice și a valorii de inventar a unor bunuri imobile (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect: 

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale: 

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunurile imobile identificate cu nr. MF 38198, nr. MF 154945, a denumirii acestora și a datelor tehnice (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale: 

[Consultare publică] PROIECT: ​H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea „Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030”

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: ​Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale:

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele aferente:

[Consultare publică] PROIECT: HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele aferente:

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor bunuri imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a valorii de inventar ca urmare a reevaluării acestora (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexa aferentă:

Pagini

Subscribe to RSS - proiect HG