[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Politehnica din București

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.08.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educației prin Universitatea Politehnica din București, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și casării acesteia.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.