[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (UMF Craiova)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.02.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotătâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora precum şi transmiterea unei părți dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educației - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție „Drum Expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente".

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e mail roxana.ilie@edu.gov.ro.