[Consultare publică] Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 7 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea de Guvern Nr. 34/2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
09.08.2018

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică Hotărârea pentru modificarea și completarea art. 7 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea de Guvern Nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”.

Persoana de contact pentru eventuale observații sau propuneri: consilier George Ghelmez, e-mail: george.ghelmez@yahoo.com