[Consultare publică] Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație, anexă la ordinul nr. 6.125/2016

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.11.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul Ordinului pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație, anexă la ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. 6.125/2016. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, până în data de 2 decembrie, inclusiv.