[Consultare publică] Procedură privind constituirea comisiilor de elaborare și de validare a planurilor-cadru de învățământ

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.08.2023

Procedura supusă consultării publice reglementează modalitatea de constituire a Comisiilor de elaborare și de validare a planurilor-cadru de învățământ, în conformitate cu art.115, alin.(2), art.121, alin.(3) și art.125, alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023.

Elaborarea și validarea planurilor-cadru de învățământ se realizează prin activități specifice în cadrul următoarelor comisii constituite la nivelul Ministerul Educației, în baza unui proces transparent de selecție:

  • Comisia de elaborare a planurilor-cadru de învățământ. Activitatea principală constă în elaborarea și revizuirea planurilor-cadru pentru nivelurile ce corespund învățământului preuniversitar obligatoriu - educație timpurie, învățământ primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal, inclusiv cu adaptările necesare învățământului special și formei de învățământ cu frecvență redusă/seral.

  • Comisia de validare a planurilor-cadru de învățământ. Activitatea principală constă în analizarea și validarea proiectelor de planuri-cadru de învățământ, ca etapă premergătoare celei de aprobare a acestora, prin ordin al ministrului educației, inclusiv de a face propuneri de îmbunătățire a planurilor-cadru de învățământ.

Context: Graficul activităților privind noul curriculum național

Propunerile și sugestiile pot fi trimise în perioada 16 - 26 august 2023 pe adresa de e-mail consultare@rocnee.ro