[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.08.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Odonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail gabriela.toma@edu.gov.ro