consultare publică încheiată [2023]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiectele Hotărârilor de Guvern privind costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev (învățământ de stat și particular) pentru anul 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2024 - 2025

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2024 - 2025.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS).

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Național al Calificărilor, modificarea și abrogarea unor acte normative

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Național al Calificărilor, modificarea și abrogarea unor acte normative.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr.

[ANUNȚ] Dezbatere (ședință publică în sistem videoconferință) - Proiect de ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat - 2024

[18.12.2023] Minută ședință publică dezbatere proiect act normativ (vezi mai jos detalii privind proiectul)

***

Ministerul Educației organizează luni, 18 decembrie 2023, ora 10:00, în sistem videoconferință, ședința în care va avea loc dezbaterea publică a următorului proiect de act normativ:

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind recunoașterea/dobândirea automată în România a unor calități/titluri obținute în străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind finanțarea în învățământul superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității „Danubius" din Galați

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 409/2002 privind înființarea Universității „Danubius" din Galați. 

Pagini

Subscribe to RSS - consultare publică încheiată [2023]