Program Național Masa Sănătoasă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat a sumei de 98.498 mii lei, pentru finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă” (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin privind aprobarea indicatorilor de eficiență și de impact ai Programului Național „Masă sănătoasă”

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect: 

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național Masă Sănătoasă (PNMS).

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Hotărârii de Guvern privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”.

Subscribe to RSS - Program Național Masa Sănătoasă