[Consultare publică] Proiectul Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.11.2023

ANUNȚ: Dezbatere publică (în sistem videoconferință) privind proiectul ordinului de aprobare a Regulamentului-Cadru pentru Studiile Universitare de Doctorat (data publicării anunțului: 21.11.2023)

***

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

Documentul detaliază reformele prevăzute în Legea învățământului superior nr. 199/2023 și clarifică modul în care se vor desfășura studiile doctorale în România.

Reamintim că studenți-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, care ocupă un loc bugetat cu bursă, indiferent de anul de studii, beneficiază de o bursă în valoare de 3.200 de lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din OMEd nr. 6.494/2023.

Principalele elemente de noutate:

 • Studenții-doctoranzi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență sunt încadrați de IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, după caz, pe perioadă determinată;

 • Studentul-doctorand încadrat ca asistent de cercetare poate desfășura activități didactice remunerate în regim de plata cu ora; 

 • Studenții doctoranzi înmatriculați în cadrul Academiei Române au aceleași drepturi și obligații ca studenții doctoranzi din instituțiile de învățământ superior;

 • Introducerea programelor de studii universitare de doctorat profesional în regim dual; 

 • Cel puțin 20% dintre studenții doctoranzi trebuie să efectueze un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate; 

 • IOSUD dezvoltă și implementează mecanisme în vederea creșterii retenției studenților - doctoranzi în mediul universitar, inclusiv prin sprijinirea studenților-doctoranzi proveniți din medii socioeconomice dezavantajate; 

 • IOSUD, în colaborare cu Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră, organizează activități specifice dedicate studenților - doctoranzi: consiliere cu privire la participarea la evenimente cu profil academic/de cercetare; cursuri periodice de scriere academică, integritate academică, comunicare științifică; consiliere și sprijin în zona administrativă, precum și alte activități în sprijinul studenților doctoranzi; 

 • Statutul de student - doctorand reprezentant în CSUD, în consiliul școlii doctorale, denumit în continuare CȘD, ori în alte structuri de reprezentare la nivelul instituției de învățământ superior, nu poate fi condiționat în nici un fel, cu excepția îndeplinirii obligațiilor prevăzute în programul de pregătire. Intervențiile cadrelor didactice în procesul de alegere al studenților doctoranzi constituie abatere disciplinară;

 • Nerespectarea regulilor de deontologie sau pentru existența plagiatului poate atrage răspunderea publică a IOSUD.

 • IOSUD publică pe pagina web proprie raportul anual de autoevaluare, care va conține în mod obligatoriu referiri cu privire la feedback-ul studenților - doctoranzi ce vizează calitatea procesului educațional.

 • Au fost actualizate competențele profesionale și cele transversale a căror formare este asigurată prin intermediul programelor de studii universitare de doctorat.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro

Materiale informative: