Date de contact: Ministerul Educației

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.05.2016

ANUNȚ

Începând din data 25.10.2021 ACCESUL ÎN SEDIILE MINISTERULUI EDUCAȚIEI se face Conform Hotărârii Guvernului României Nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021, Anexa nr. 3 - MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc, Articolul 12:

„(4) Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute la alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARSCoV-2.

(7) Prevederile alin. (4) şi (6) se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul online, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.”

În condițiile în care serviciile publice oferite de Ministerul Educației nu intră sub incidența situațiilor urgente menționate în textul de lege de mai sus, persoanele care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 au la dispoziție adresele de e-mail menționate mai jos sau posibilitatea de a trimite pe adresa poștală a instituției cereri/memorii/petiții/documente etc. 

***

Începând cu data de 06.05.2021, Registratura Generală a Ministerului Educației s-a mutat și funcționează la adresa din str. Spiru Haret nr. 12 (intrarea principală, în stânga, lângă liftul din holul clădirii). 

 • Programul de lucru cu publicul a rămas același: Luni - Joi: 9:00 - 11:00 și 14:00 - 16:00, Vineri: 9:00 - 11:00.

De asemenea, au rămas aceleași coordonate de contact

 • telefon (prin centrală): 021/405.62.00/021.405.63.00, interioare 1361 și 1425
 • e-mail: registratura@edu.gov.ro

----------

 • Adresa Ministerului Educației: str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti

----------

 • Program de lucru instituție: Luni - Joi: 8:00-16:30 // Vineri: 8:00 - 14:00

----------

 • Centrală telefonică minister: 021/405.62.00; 021/405.63.00

----------

 • Adresă de e-mail pentru solicitări în baza Legii 544/2001: contact544@edu.gov.ro
 • Telefon Compartiment Informare Publică (conform Legii 544/2001): 021/315.50.99

Utile

Etichetă :