Dezbatere publică: propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, respectiv obținerea titlurilor universitare (încheiată)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.11.2016

UPDATE: Standardele minimale necesare și obligatorii rezultate în urma acestei dezbateri sunt publicate aici.

***

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în dezbatere publică propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, fac obiectul acestei consultări și standardele minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II).

Propunerile au fost elaborate de Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și răspund solicitărilor exprimate atât de membrii comunității academice, cât și de reprezentanții instituțiilor de învățământ superior și ai organizațiilor reprezentative ale societății civile.

Opiniile şi sugestiile tuturor celor interesați sunt așteptate între 9 și 20 noiembrie pe adresa de e-mail cnatdcu@edu.gov.ro, cu rugămintea de a fi menționat și numărul comisiei de specialitate CNATDCU căreia îi este arondat domeniul luat în discuție.

Materiale informative: