învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Gestiunea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României

Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate

Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României și matriţa timbru sec îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.

Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

Indemnizația de merit

Indemnizația de merit este reglementată prin Legea nr. 118/2002 și se acordă  pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului.

Indemnizaţia de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit prevăzute în normele de aplicare ale legii.

În vederea acordării indemnizaţiei de merit, potenţialii beneficiari vor depune la registratura instituţiilor  următoarele documente:

Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV

www.institutadventist.ro

FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

www.univ-st-lupascu.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

www.itrcf.ofmconv.ro

FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

www.academiacomerciala.ro

Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV

www.institutadventist.ro

FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

www.univ-st-lupascu.ro

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

www.itrcf.ofmconv.ro

FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

www.academiacomerciala.ro

Instituții de învățământ superior particulare acreditate

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

www.ucdc.ro

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

www.utm.ro

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

www.univnt.ro

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

www.rau.ro

UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI

www.hyperion.ro

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Instituţii de învăţământ superior de stat militare

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI

www.mta.ro

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI

www.unap.ro

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

www.animv.ro

ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Subscribe to RSS - învățământ superior