universități de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Instituţii de învăţământ superior de stat militare

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI

www.mta.ro

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI

www.unap.ro

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

www.animv.ro

ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Instituţiile de învăţământ superior de stat civile

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

www.upb.ro

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

www.utcb.ro

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

www.uauim.ro

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

www.usamv.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

www.unibuc.ro

Instituții de învățământ superior

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Subscribe to RSS - universități de stat