Informare privind consultarea publică pe tema proiectului de procedură de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.01.2024

Ministerul Educației lansează în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu în cazul unităților de învățământ unde se constituie cel puțin două formațiuni de studiu la grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a din același domeniu/cu aceeași specializare.

Conform acestui proiect, în funcție de decizia consiliului de administrație, distribuția în formațiuni de studiu se realizează prin tragere la sorți sau prin distribuția echitabilă a elevilor ordonați alfabetic.

Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să distribuie în mod echitabil în formațiuni de studiu și următoarele categorii de antepreșcolari/preșcolari/elevi: copiii cu cerințe educaționale speciale, cei care repetă anul școlar, cei care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, cei a căror limbă maternă diferă de limba de predare, cei transferați dintr-o altă țară/unitate de învățământ/clasă, precum și pe cei admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale sau pe locurile speciale pentru romi.     

În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia sunt repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.

La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor care propune componența formațiunilor de studiu. Consiliul de administrație aprobă formațiunile de studiu, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar.   

Listele finale cu componența formațiunilor de studiu, semnate de directorul unității de învățământ, vor fi publice și se vor afișa la avizierul unității de învățământ și/sau pe pagina de internet a unității de învățământ cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor noului an școlar.