Integrarea refugiaților, o agendă comună în parteneriatul public-privat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.11.2022

Consiliul Național Român pentru Refugiați, în colaborare cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), au organizat, în perioada 22-23 noiembrie a.c., Conferința Națională privind Integrarea Refugiaților pentru a discuta acțiunile, progresele și problemele actuale referitoare la integrarea cetățenilor ucraineni în România.

Evenimentul a reunit atât reprezentanți ai autorităților publice, precum Cancelaria Prim-Ministrului, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cât și actori ai societății civile, organizații non-guvernamentale implicate în procesul de integrare a cetățenilor ucraineni.

Reprezentanții Ministerului Educației (Direcția Generală Învățământ Preuniversitar și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor/CNRED) au prezentat cadrul legal pentru integrarea copiilor în sistemul de educație din România, a studenților pentru continuarea studiilor în învățământul superior și pentru integrarea pe piața forței de muncă, inclusiv prin recunoașterea diplomelor.

CNRED a mai supus atenției publice faptul că România, prin Ministerul Educației, este unul dintre partenerii proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați (EQPR) lansat în 2017 de Consiliul Europei, cu sprijinul Agenţiei ONU pentru Refugiaţi, pentru a facilita integrarea refugiaților.

Conferința a oferit, totodată, cadrul de discuții și identificarea soluțiilor pentru problemele actuale care apar în integrarea cetățenilor refugiați în România, de la situația de la frontieră și cazare până la accesul la serviciile de sănătate, educație și muncă.

În contextul în care integrarea refugiaților și a persoanelor strămutate a devenit de importanță majoră pe fondul escaladării conflictelor armate la nivel global, consolidarea parteneriatelor între actorii instituționali și societatea civilă constituie o prioritate, inclusiv la nivel național.

Ministerul Educației, prin structurile de specialitate, va continua astfel să dezvolte cadrul normativ și operațional care să ofere un sprijin concret în integrarea refugiaților.