Informații privind înscrierea elevilor ucraineni în unități de învățământ preuniversitar din România // Інформація про зарахування українських студентів до підрозділів доуніверситетської освіти в Румуні

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.03.2022

​ ​

[RO] În vederea respectării dreptului la educație și al egalității de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României vor putea fi înscriși, la cerere, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar ca audienți, în conformitate cu prevederile art 125, alin. 2) din ROFUIP.

Pentru elevii ucraineni care doresc să învețe limba română, inspectoratele școlare vor crea condițiile necesare și vor asigura resursa umană adecvată solicitării.

Elevii ucraineni vor beneficia de cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și manuale.

Alte măsuri și drepturi privind înscrierea elevilor ucraineni în școlile din România, în calitate de audienți, sunt inserate în adresa trimisă vineri, 4 martie, inspectoratelor școlare/ISMB de Ministerul Educației și publicată aici [RO].

***

[UAЗ метою дотримання права на освіту та рівних можливостей, українські учні які прибувають на територію Румунії, можуть бути зараховані за бажанням до груп/класів у підрозділах доуніверситетської освіти як аудиторії(глядачі та слухачі), відповідно до положень статті 125, абз (2) ROFUIP (Рамкового Регламенту організування та функціонування підрозділів доуніверситетської освіти).

Для українських учнів, які хочуть вивчати румунську мову, шкільні інспекторати створять необхідні умови та забезпечуть відповідні людські ресурси для виконання запиту.

Українські учні будуть мати право на безкоштовне проживання в школах-інтернатах, на харчування, право на бараки, відповідно: припаси, одяг, взуття та підручники.

Інші заходи та права щодо зарахування українських учнів до румунських шкіл, як аудиторії, вміщені у зверненні, надісланому сьогодні, 4 березня, Міністерством освіти, шкільним інспекторатам/ ISMB (шкільному інспекторату муніціралітету Бухарест) та опублікованому тут. [RO]