A fost lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin PNRR

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.11.2022

[UPDATE/23.12.2022: Perioada prevăzută pentru depunerea de proiecte a fost prelungită până în data de 20.02.2023.]

--------------------

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează astăzi, 17 noiembrie, apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Obiectivul apelului este dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual. În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3  - 8, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC).

Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt consorțiile regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.216/2022.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 mil. Euro, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. Euro.

Pentru a fi eligibil la finanțare, fiecare consorțiu trebuie să fie constituit, în mod obligatoriu, conform prevederilor Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.216/2022.

Ghidul solicitantului conține condițiile de eligibilitate și instrucțiunile pentru beneficiari, precum și anexele ce trebuie completate în vederea depunerii cererii de finanțare, pot fi descărcate accesând această pagină.

Pentru elaborarea cererii de finanțare aferentă prezentului apel este obligatoriu să consultați schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici implicați în consorțiile de învățământ dual (inclusiv anexele), aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.253/2022. Scopul schemei de ajutor de minimis este încurajarea participării angajatorilor în cadrul consorțiilor, pentru organizarea activităților și a spațiului de lucru, pentru susținerea elevilor si studenților din învățământul dual, în vederea pilotării rutei complete de învățământ dual.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere (prelungită): 17.11.2022 - 20.02.2023.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.