Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 26 Mai, 2016

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi, 19 mai, consultarea publică privind definitivarea opţiunilor de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual.

Documentul-concept care stă la baza acestei dezbateri a fost elaborat de reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) şi punctează o serie de elemente-cheie: analiza situaţiei actuale a învăţământului profesional, clarificarea specificului programelor de formare în sistem profesional-dual, stabilirea traseelor pentru continuarea studiilor şi ieşirile pe piaţa muncii, precum şi solicitările mediului economic privind formarea în sistem profesional-dual.
 

În cadrul conferinţei de presă care a marcat iniţierea procesului de consultare, ministrul Adrian Curaj a subliniat principalele noutăţi incluse în pachetul de măsuri propuse de Ministerul Educaţiei. „Principala modificare, sau mai corect spus completare, vizeazătraiectoria profesională a elevului care se înscrie la această formă de învăţământ: deoarece în acest moment există doar posibilitatea nivelului trei de calificare, adică aceea de muncitor calificat, am introdus două noi niveluri: nivelul de calificare 4 (tehnician) şi nivelul de calificare 5 (tehnician specialist). Ne fundamentăm propunerile pe un studiu de caz din cinci ţări iar modelul nostru, deşi nu copiază un anume model, răspunde şi este aliniat la ceea ce se întâmplă în ţările cu foarte multă experienţă în domeniu, ţări care reuşesc să vină cu resurse umane calificate pe piaţa muncii şi să răspundă nevoilor de dezvoltare. În al doilea rând, vom vorbi, de acum înainte, doar deînvăţământul profesional-dual, pentru că pregătirea profesională nu poate fi făcută fără o implicare majoră şi o practică adecvată în industrie, la beneficiar”, a declarat ministrul Educaţiei.

Colectarea opiniilor şi sugestiilor cu privire la modificările propuse în documentul-concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a” va fi gestionată de CNIDPT şi se va desfăşura în perioada 19 mai - 16 iunie.
Toţi factorii interesaţi să se implice în acest dialog public au la dispoziţie adresa de e-mail consultare-dual@tvet.ro pentru transmiterea propunerilor şi a observaţiilor vizând structura şi conţinutul opţiunilor de formare, tipul de contract care reglementează relaţia elev-operator economic, partajarea costurilor de formare în sistem profesional - dual şi sursele de finanţare, certificarea competenţelor profesionale ale elevilor şi nivelul de flexibilitate administrativă.

De asemenea, profesorii, reprezentanţii elevilor, ai părinţilor şi ai partenerilor sociali vor primi invitaţii în vederea participării la consultare. La nivel regional vor fi organizate dezbateri cu reprezentanţi ai partenerilor sociali,astfel: în perioada 30 mai - 3 iunie (regiunile Vest şi Sud-Est), iar în perioada 6 -10 iunie, regiunile Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est.
La conferinţa de presă au mai participat Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Anisie, şi directorul Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Gabriela Petre.

Găsiţi, ataşat, un pachet de informaţii care conţine documentul-concept (proiect) supus dezbaterii publice, calendarul consultărilor publice la nivel regional, sinteza documentului-concept şi prezentarea Power-Point susţinută în cadrul conferinţei de presă.

Etichete: