Ministerul Educației și Cercetării organizează o procedură de selecție pentru completarea Corpului de Experţi al Serviciului Control

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.09.2020

Selecţia se adresează exclusiv cadrelor didactice din centre școlare de educație incluzivă - școli speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) și se desfășoară în baza metodologiei specifice, aprobată prin ordinul de ministru nr. 4.650/30.06.2020, respectiv în interiorul calendarului de mai jos (anexa 1 a ordinului de ministru):

 • 1 septembrie 2020: afişarea pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării a metodologiei de selecție și a alocării numărului de locuri per județ/municipiul București
 • 2 - 16 septembrie 2020: Etapa administrativă - încărcarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 4, alin (2) din metodologia de selecție
 • 23 septembrie 2020: afişarea listei cuprinzând candidaţii admişi în etapa administrativă
 • 24 septembrie - 4 octombrie 2020: Etapa de evaluare a probelor practice
 • 7 octombrie 2020: afişarea rezultatelor evaluării probei practice, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni, înainte de contestații
 • 8 - 9 octombrie 2020: depunerea contestațiilor
 • 12-14 octombrie 2020: soluționarea contestațiilor
 • 19 octombrie 2020: afișarea listei finale a candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe județe/regiuni
 • 30  octombrie 2020: emiterea ordinului de ministru privind componența actualizată a Corpului de Experți.

► Alte informații utile (toate materialele de mai jos sunt fișiere pdf)

► Formular (google form) de înscriere: https://forms.gle/4WbXfCU9tVpxqAUv8 (este necesar un cont de gmail pentru acces)

Informații despre Corpul de Experți