Ministrul Educației Naționale a actualizat componența Consiliului Consultativ al MEN

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
09.07.2018

Rolul principal al Consiliului Consultativ este de a contribui, prin expertiza membrilor săi, la  elaborarea unui nou cadru legislativ pentru sistemul românesc de educație și formare profesională, în conformitate cu viziunea și misiunea asumate.

Consiliul își va stabili coordonatorul, va adopta propriul regulament de organizare și funcționare, precum și calendarul derulării activităților.

De asemenea, consiliul poate invita, permanent sau nepermanent, și alți specialiști/experți în educație, în funcție de nevoile concrete ale activităților. Vor participa, ca invitați permanenți, reprezentanții partenerilor de dialog social.

Ministerul Educației Naționale demarează astfel un amplu proces de revizuire a legislației în domeniul educației. În fapt, o nouă Lege a Educației Naționale, cu un nou spirit și de o altă anvergură, o lege cuprinzătoare, coerentă și flexibilă. În acest sens, este necesară identificarea zonelor de schimbare, a domeniilor către care este necesar să ne orientăm cu precădere. Un vector important în vederea atingerii obiectivelor de mai sus îl reprezintă valorificarea experienței acumulate în aplicarea prezentei Legi a Educației Naționale, ajustarea diferitelor prevederi care s-au dovedit a fi nefuncționale sau contradictorii, dar și păstrarea celor valoroase, precum și adaptarea cadrului legal la cerințele actuale ale beneficiarilor educației și ale societății, în general.

Totodată, unul din principalele obiective este de a identifica modelele de bună practică, atât în Europa cât și dincolo de frontierele ei, direcțiile, strategiile și politicile care, adaptate și aplicate în România, ar putea duce la schimbări benefice majore în sectorul educațional. Toate în interesul beneficiarului final al procesului educațional, anume preșcolarul, elevul, liceanul, studentul și pentru o creștere economică sustenabilă, susținută de un sistem educațional flexibil și adaptat la cerințele pieței muncii.

Componența actualizată, la data de 9 iulie 2018, a Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale este următoarea:

1.    Academician Ioan-Aurel POP, Președintele Academiei Române

2.    Profesor Sir Jim McDonald, Președinte al Conferinței Școlilor Europene pentru Educație și Cercetare în Inginerie Avansată

3.    Dr. François Weil, Consilier de Stat, Consiliul de Stat și al Jurisdicției Administrative, Franța, fost Rector al Academiei din Paris

4.    Eric Maurincomme, Președinte al Grupului INSA, anume Institutul Național de Științe Aplicate din Franța, Director al INSA Lyon

5.    Profesor dr. Jukka Mönkkönen, Președinte al UNIFI, organizație co-operațională a universităților din Finlanda, Rector al Universității Finlandei de Est

6.    Olli-Pekka Heinonen, Director General, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație

7.    Jamil Salmi, Coordonator pentru Învățământul Terțiar Global, Banca Mondială

8.    Academician Ovidiu Alexandru BĂJENARU, Membru corespondent al Academiei Române, Director al Departamentului de Neuroștiințe Clinice din Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București - Facultatea de Medicină

9.    Profesor universitar dr. Mușata-Dacia BOCOȘ-BINȚINȚAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

10. Profesor universitar dr. Ștefan BUCHIU, Decan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

11. Profesor Botond BURUS-SIKLODI, Președinte al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România

12. Profesor George CAZACU, Președintele Alianței Colegiilor Centenare

13. Profesor dr. Florin COLCEAG, Președinte onorific al Institutului Român pentru Studii şi Cercetări Avansate în Educația Excelenței

14. Academician Wilhelm DANCĂ, Membru corespondent al Academiei Române, Rector al Institutului Teologic Romano-Catolic, București

15. Ligia DECA, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

16. Profesor universitar dr. Vasile DÎNCU, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

17. Profesor dr. Radu GOLOGAN, Președintele Societății Române de Matematică

18. Carmen LICĂ, Director executiv, Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională

19. Cătălin NAE, Director General, Institutul Național de Cercetări Aerospațiale

20. Profesor Liliana PREOTEASA, Consilier al ministrului Educației Naționale

21. Academician Eugen SIMION, Președintele Secției de Filologie și Literatură - Academia Română

22. Profesor universitar dr. Cristian SOCOL, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Academia de Studii Economice, Membru în Consiliul de Programare Economică, Comisia Națională de Prognoză

23. Dr. Madlen ȘERBAN, Expert în domeniul educației și formării profesionale, Director European Training Foundation în perioada 2009 – 2017

24. Academician Răzvan THEODORESCU, Președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual - Academia Română

25. Doi membri ai Consiliului Național al Rectorilor (nominalizați de Biroul CNR, prin rotație, în funcție de aria de competență)

Pe lista invitaților permanenți ai Consiliului Consultativ se regăsesc:

1.    Radu ANTOHI, Președinte, Uniunea Naționala a Studenților din România (UNSR)

2.    Ioana BĂLTĂREȚU, Președinte, Consiliul Național al Elevilor (CNE)

3.    Iulian CRISTACHE, Președinte, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP)

4.    Marius DEACONU, Președinte, Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

5.    Alin GRIGORE, Președinte, Uniunea Studenților din România (USR)

6.    Anton  HADĂR, Președinte, Federația Națională Sindicală „Alma Mater” (FNS-AM)

7.    Simion HĂNCESCU, Președinte, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI)

8.    Marius Ovidiu NISTOR, Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE-SH)

Lucrările Consiliului Consultativ al Ministerului Educației Naționale se vor desfășura începând cu luna iulie a.c.