Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.357/2017 pentru constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional - POR/2016/4

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.10.2017

Axa prioritară 4 presupune sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4.4 investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , obiectiv specific 4.4 creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul programului operațional regional (POR) 2014-2020. 

Etichetă : 
Materiale informative: 
Cadru normativ: