Procedură privind organizarea şi desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.05.2018

Procedura disponibilă atașat reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat sau particular din România, în baza prevederilor art. 6 (2) și (3) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv, în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul nr. 4797/31.08.2017.

Testul de competență lingvistică aferent acestui tip de admitere se organizează conform prevederilor art. 9 (4) din regulamentul mai sus menționat, la nivelul unității de învățământ, după încheierea celui de-al doilea semestru al anului școlar, pentru absolvenții clasei a IV-a, conform unui grafic propus de unitățile de învățământ preuniversitar și aprobat de inspectoratul școlar.

Informații detaliate pot fi obținut consultând documentele atașate.

Etichetă :