[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile, terenuri şi construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.09.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

  • Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, teren şi construcție în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universității „Al. I. Cuza” din Iași
  • ​Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil, construcții și teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro.

Etichetă :