Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul 

Atribuție principală: coordonează desfășurarea, organizarea și conținutul învăţământului pentru minoritățile naționale recunoscute în România.

De asemenea, coordonează aplicarea strategiei de dezvoltare şi de reformă în cadrul învăţământului destinat minorităţilor naţionale și urmărește alinierea continuă a calității învățământului pentru minorități la standardele de performanță ale țărilor din Uniunea Europeană.

Direcția Generală Minorități organizează olimpiadele și concursurile naționale școlare destinate elevilor din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne. În același timp, monitorizează unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne; colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile şi compartimentele din structura ministerului, precum şi cu alte ministere, cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, cu organizaţii guvernamentale, interguvernamentale şi neguvernamentale, cu asociaţii profesionale cu preocupări în domeniul promovării învăţământului pentru minorităţile naţionale.

1. Direcția Minorităţi (► e-mail: minoritati@edu.gov.ro)

2. Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Etichete: