Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul are două componente: 

1. Direcția Minorităţi

Atribuții principale: coordonează desfășurarea, organizarea și conținutul învăţământului pentru minoritățile naționale recunoscute în România.

De asmenea, Direcția Minorități coordonează modul de aplicare a strategiei de dezvoltare şi de reformă în cadrul învăţământului destinat minorităţilor naţionale și urmărește alinierea continuă a calității învățământului pentru minorități la standardele de performanță ale țărilor din Uniunea Europeană.

Direcția Minorităţi organizează olimpiadele și concursurile naționale școlare destinate elevilor din unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne. De asemenea ea monitorizează unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau cu studiul limbii materne; colaborează cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile şi compartimentele din structura ministerului, precum şi cu alte ministere, cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, cu organizaţii guvernamentale, interguvernamentale şi neguvernamentale, cu asociaţii profesionale cu preocupări în domeniul promovării învăţământului pentru minorităţile naţionale.

Director: Szepesi Alexandru

e-mail: alexandru.szepesi@edu.gov.ro

2. Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

 

 

 

 

Etichete: