minorități

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul are două componente: 

1. Direcția Minorităţi (e-mail: minoritati@edu.gov.ro)

2. Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Atribuție principală: coordonează desfășurarea, organizarea și conținutul învăţământului pentru minoritățile naționale recunoscute în România.

Etichete: 

Descriere

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate. Este organizat pe niveluri, forme de învățământ și, după caz, filiere și profiluri, asigurând condițiile necesare pentru dobândirea competențelor-cheie și pentru profesionalizarea progresivă.

Subscribe to RSS - minorități