[Consultare publică] PROIECT: HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.06.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele aferente:

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.

Informații de context

Cadrul strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior („cadru strategic”) reprezintă principalul instrument de susținere a internaționalizării în vederea creșterii calității educației și cercetării, indicând prioritățile din domeniu, în acord cu cele naționale, cu procesele internaționale și tratatele la care România este parte.

Acest cadru strategic are in vedere și o serie de rezultate ale internaționalizării, precum îmbunătățirea calității educației și cercetării, transferul de cunoștințe și inovare, sporirea competitivității instituțiilor de învățământ superior prin atragerea de studenți și personal academic talentat din întreaga lume, dezvoltarea socioeconomică și culturală a țării.

Printre prioritățile Ministerului Educației și ale instituțiilor aflate în subordine/coordonare, în vederea implementării cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior din Romania, se numără:

 • stimularea mobilităților pentru învățare (pentru studenții români);

 • îmbunătățirea serviciilor suport pentru mobilitatea (studenți/cadre universitare, români sau din străinătate);

 • susținerea inițiativei universităților europene pentru cooperare;

 • descentralizarea procesului de admitere pentru cetățenii din state terțe UE;

 • creșterea vizibilității instituțiilor de învățământ superior din România în mediul internațional;

 • digitalizarea/simplificarea proceselor de recunoaștere și echivalare a diplomelor și de acordare a vizelor;

 • încorporarea schimbului virtual și a învățării internaționale colaborative online;

 • îmbunătățirea colaborării cu diaspora academică românească;

 • promovarea de programe de studiu și de cercetare (dezvoltare și implementare) orientate spre dezvoltarea durabilă și tranziția verde.

O componentă esențială a internaționalizării sistemului de învățământ superior este mobilitatea academică. În acest sens, cu sprijinul Ministerului Educației, instituțiile de învățământ superior trebuie să adopte măsuri în vederea stimulării mobilității pentru învățare.

Instituțiile de învățământ superior trebuie sa își dezvolte propriile strategii privind internaționalizarea ca strategii individuale sau ca parte a strategiei instituționale.

Strategiile privind internaționalizarea trebuie să fie adaptate la nevoile și obiectivele specifice fiecărei instituții și pot conține măsuri referitoare la (dar nu limitat la):

 • recrutarea și menținerea în instituția de învățământ superior a studenților internaționali;

 • atragerea de studenți internaționali în programele de studii în domenii prioritare;

 • stabilirea de parteneriate/schimburi academice cu instituții de învățământ superior din întreaga lume;

 • organizarea de internship-uri/stagii/programe de experiență profesională;

 • internaționalizarea curriculumului;

 • susținerea activităților de cercetare internațională colaborativă;

 • dezvoltarea de programe de studii în limbi străine;

 • investiții în dezvoltarea competențelor lingvistice a cadrelor didactice/administrative;

 • stimularea mobilității și internaționalizării studiilor doctorale;

 • consolidarea parteneriatelor între industrie și mediul academic.