[Consultare publică] PROIECT: ​H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea „Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.06.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile (de la data publicării) pe adresa de e-mail alina.dumitrascu@edu.gov.ro