[Consultare publică] PROIECT: HG privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de statcătre bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital (unit. înv. preuniv. stat)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.03.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:â

  • Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de statcătre bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2024 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro