Consultare publică privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 13 Octombrie, 2016

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) organizează în perioada 13-23 octombrie, o consultare publică privind proiectul de Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Propunerile, sugestiile și observațiile pe marginea acestui document pot fi transmise pe adresa de email cne@edu.gov.ro.

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării este un for consultativ la nivel naţional al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, având un rol-cheie în coordonarea şi monitorizarea aplicării normelor de conduită morală şi profesională în activităţile de cercetare-dezvoltare la nivel naţional.

În scurt timp, în perioada imediat următoare, componența CNECSDTI va fi reglementată prin ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

BIROUL DE COMUNICARE