[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.09.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și unitățile conexe, în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro