[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice și a adresei poștale ale unui imobil

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.04.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice și a adresei poștale ale imobilului identificat cu nr. MF 38282, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară, și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Palatul Copiilor Focșani, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării unor construcții.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.