[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind dobândirea statutului de instituţie publică de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, pentru Institutul de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.05.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind dobândirea statutului de instituţie publică de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, pentru Institutul de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail marius.samoila@edu.gov.ro.