[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție în coordonarea Ministerului Educației

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
07.07.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție în coordonarea Ministerului Educației, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării acestora.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro.