[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației - prin ISJ Ialomița

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.10.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a bunului imobil identificat cu nr. MF 120940, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, instituție aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestuia în cartea funciară.

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail elena.voicu@edu.gov.ro