[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.11.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro