[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind modificarea anexelor unor hotărâri de guvern (HG 403/2021 și 385/2021)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.07.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică două proiecte:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 - 2022, cu modificările și completările ulterioare

***

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise Direcției Generale Învățământ Universitar pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, până în data de 21 iulie 2021, inclusiv.