Şcoala Europeană

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Lansare apel: Competiţia Națională „Școală Europeană” 2023 (ediția a 18-a)

Lansată în anul 2004 de către Ministerul Educației, Competiția Națională „Școală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.057/13.06.2017 privind alocarea de fonduri unităţilor de învăţământ declarate câştigătoare în cadrul competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” 2017

Prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.057/13.06.2017 se alocă de la bugetul Ministerului Educaţiei Naționale suma de 5.000 lei pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar declarată câştigătoare în cadrul Competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”, ediția 2017.

Competiția Națională „Școală Europeană”

Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+ și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Subscribe to RSS - Şcoala Europeană