Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat numirea membrilor Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.03.2018

Miercuri, 14 martie, a fost emis ordinul de ministru nr. 3.330/2018, prin care se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, format[ din 17 membri, inclusiv președintele şi cei doi vicepreşedinţi.

Membrii CNSPIS au fost desemnați în urma unui proces transparent de selecție, după ce 71 de persoane s-au înscris și au finalizat aplicația.

Candidaturile au fost depuse în perioada 14 - 28.02.2018, pe platforma www.brainmap.ro, acestea fiind ulterior evaluate de un comitet de selecție, în baza criteriilor minimale prevăzute în metodologia aprobată prin ordinul ministrului nr. 5.802/2016. Ulterior, lista nominală a celor 17 candidaturi selectate a fost supusă consultării publice, conform reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS) este un organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii.