Noi măsuri pentru reducerea birocrației

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 15 Iunie, 2018

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a aprobat o nouă instrucțiune, ce are ca scop reducerea birocrației. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, MEN a stabilit un număr minim de proceduri, respectiv formulare, utilizate în implementarea Sistemelor de Control Intern Managerial (SCIM), la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, astfel încât acestea să devină accesibile tuturor unităților școlare, indiferent de dimensiunea lor. Prin noua instrucțiune, numărul minim de proceduri a scăzut cu 65%, iar numărul de formulare s-a redus cu peste 70%.

Simplificarea administrativă privind organizarea și desfășurarea activităților unităților de învățământ preuniversitar are ca obiectiv creșterea calității actului educațional. Procedurile rămase sunt aplicabile tuturor entităților din învățământul preuniversitar, implementarea acestora reduce semnificativ volumul de lucru al angajaților și, totodată, crește eficiența managerială.

Ținând cont de specificul local, unitățile școlare pot elabora și utiliza și alte proceduri decât cele menționate în Instrucțiunea 1/2018.

De asemenea, instrucțiunea menționată este actualizată în raport cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018, care a înlocuit OSGG nr. 400/2015.

Precizăm că Standardul 9 - Proceduri, prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, reglementează proceduri operaționale privind Comisia de control intern/managerial; Serviciul Secretariat, Serviciul Contabilitate, Serviciul Administrativ, Biblioteca, Consiliul profesoral, precum și Consiliul de administrație.

BIROUL DE COMUNICARE